Redukční režimy, úprava jídelníčku

Cílem konzultace je celková úprava stravovacích zvyklostí klienta, tvorba nových, vhodnějších stravovacích návyků, redukce hmotnosti bez hladovění a následného jo-jo efektu. Při první konzultaci si klient donese zapsaný týdenní jídelníček, ze kterého se bude vycházet při dalších setkáních. Dále je klient na první konzultaci zvážen, změřen a proměřen, následně jsou stanoveny cíle s úbytky hmotnosti. Při dalších sezeních dochází k postupné realizaci cílů a motivacím klienta k dalším krokům.

kontaktujte nás
+420 24 24 25 406
info@dexter-diet.cz
banner